Uhvaćen ronilac u krivolovu

Samo jedan dan posle napada na službeno lice na Bovanskom jezeru je u krivolovu zatešen ronilac sa kompletnom opremom za noćni podvodni ribolov i 7 smuđa. Ribe su vidno oštećene podvodnom puškom i pored nedozvoljenog ribolova konstatovan je i prekršaj minimalne dozvoljene mere i prekršaj minimalni broj komada. Ove podatke iznosimo zbog činjenice, da je novim Zakonom o ribarstvu predviđen odštetni cenovnik koji omogućava korisniku ribarskog područja,da po svim osnovama naplati štetu.
Da li će se to dogoditi i da li će lice zatečeno u ovakvoj vrsti krivolova biti predato sudskim organima, zavisi isključivo od nadležnih ljudi u DOO Južna Morava II. Imamo informaciju da je zatečeno lice fotografisano i da je fotoaparatom zabeležena i sva zatečena oprema.
Uhvaćen ronilac u krivolovu - Bovan 2010