Na šta ovo liči

U poslednjem broju časopisa "Ribolov" od 03.09.2010. na stranama 22 i 23 obreo se tekst o ribolovu na Bovanskom jezeru. Svaki tekst koji govori o Bovanskom jezeru i kada se ono pominje kao dobra i bogata voda za ribolov, nas čini srećnim i zadovoljnim jer znamo da je to rezultat dugogodišnjeg rada ribolovaca sa ovih prostora. Ali ovakvi tekstovi zaista ne služe na čast ni onome ko ih piše, niti onome ko ih objavljuje. Tekst koji nosi naslov "Samo fino", popularizuje i bolje objašnjava, na koji način je moguće uloviti veći broj deverika, koje su sudeći po slikama sve do jedna ispod mere, a i ima ih više od 10 što predstavlja još jedan prekršaj Zakona o ribarstvu. Pre samo 10-tak dana, postavili smo na ovu stranicu, tekst koji upravo ukazuje na veliki broj prekršaja koji se tiču ulova sitne deverike, a onda se u novinama pojavi uputstvo kako bolje i uspešnije, kršiti zakon. Dalji komentar nije potreban sem što možemo da predložimo, bolje bi bilo da je naslov teksta "Samo sitno".