Godišnja skupština Udruženja u 2011

Godišnja skupština ribolovaca USR " Moravica" će biti održana u nedelju 27 marta sa početkom u 11 i 30 časova. Mesto održavanja je velika sala Skupštine opštine Sokobanja ( iznad Vatrogasnog) Pozivamo sve članove udruženja da dođu i prisustvuju sednici kako bi uzeli aktivno učešće u kreiranju plana rada udruženja u 2011. godini. Dnevni red skupštine je uobičajen i predviđa razmatranje i usvajanje plana rada i finansijskog izveštaja za 2010 godinu. Zatim, razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i plan rada za 2011.godinu, donošenje odluka o našim aktivnostima oko nastupajućeg konkursa za dodelu voda koji nas očekuje krajem ove godine i tačka razno.

Na poslednjem sastanku Upravnog odbora USR Moravica su dogovorene smernice koje će se predočiti skupštini i koje se uglavnom odnose na potrebu ozbiljnijeg rada sa mlađim kategorijama i ulaganje u podmladak, koga ima sve manje i manje. Skupština je i idealna prilika da svi članovi koji nisu dostavili evidencije ulova za predhodnu godinu, dođu i ispune ovu novu zakonsku obavezu.

Molimo sve članove da dođu u što većem broju, kako bi u konstruktivnom razgovoru došli do što kvalitetnijih rešenja.