Revir

Najbrojnija populacija potočne pastrmke javlja se u delu Moravice ispod akumulacije Bovan tj. u pastrmskom reviru, vodi pod posebnim režimom. Ovde se može govoriti o nekoj vrsti „inverzije” ekoloških, odnosno ribljih regiona reke. Uslovi za život pastrmke na ovom delu toka reke Moravice stvoreni su zahvaljujući konstantno hladnoj vodi koja ističe iz dubljih delova akumulacije Bovan. Sadašnja populacija potočne pastrmke formirana je poribljavanjem na osnovu prethodnog SPUR-a. Postignuti su više nego dobri rezultati. Na tome udruženje sportskih ribolovaca „Moravica” iz Sokobanje zahvaljuje i savesnim ribolovcima.

Prilikom istraživanja 2003. godine pastrmka se u ovom delu Moravice mogla naći samo u tragovima, pre svega iz pojedinačnih i retkih ulova ribolovaca. Posle godišnjih poribljavanja po prethodnom planu postignuta je produktivnost od 21,8kg/km rečnog toka, a što je blizu potencijalne produkcije koja za ovaj deo reke iznosi 27,67kg/km. Na ribarskom području korisnika postoje veoma dobri uslovi za proizvodnju i nabavku mlađi potočne pastrmke, jer se u mrestilištu na izvorišnom delu Moravice već godinama proizvodi dovoljna količina kvalitetne mlađi. Za poribljavanje pastrmskih voda ribarskog područja treba koristiti ribe isključivo iz ovog pastrmskog mrestilišta. Pogodna mesta za poribljavanje potočnom pastrmkom je na Moravici ispod brane akumulacije Bovan do maksimalno 10km nizvodno, što je i obuhvatio današnji revir.

Otvaranje revira na Moravici

otvaranje revira usr moravica sokobanja
Revir je otvoren za ribolov 01.03.2006. godine pod sloganom uhvati i pusti i to samo tehnikom mušičarenja na veštačku mušicu. Na samom početku su hvatani lepi primerci potočne pastrmke što je i opravdalo ulaganje u ovaj deo reke Moravice. Do dan danas na tom delu reke Moravice i dalje pojedinci krše pravila sportskog ribolova i ne samo što hvataju pastrmku na živi mamac ili varalicom, već ih i uzimaju i tako uništavaju riblju populaciju koju nimalo nije bilo lako stvoriti i održati. Tome doprinose i „kvazi-mušičari” koji, toliko drčni za pastrmkom, nisu ni primetili da ih je ribočuvarska služba posmatrala dok su bacali uhvaćene male pastrmke na obalu. Naravno, njima su napisane prijave kako to zakon i nalaže.
Udruženje sportskih ribolovaca „Moravica” iz Sokobanje apeluje na sve ribolovce da samo zajedno možemo očuvati ovaj pastrmski revir kao i da svaki vid krivolova u reviru mora biti strogo sankcionisan.