Sovinac jezero

Jezero Sovinac se nalazi na nekoliko kilometara od mesta Salaš, pored regionalnog puta Zaječar-Negotin. Jezero je nastalo za potrebe navodnjavanja kompleksa PK "Salaš". Površine je 15 ha, a dubina jezera dostiže do 12 m. Voda je gotovo cele godine zamućena usled muljevitog dna jezera, kao i prisustva panjeva i granja u njegovom donjem delu.

Pored ribolova, jezero je pogodno i za izletnički i rekreativni turizam, jer je pored njega izgrađen motel sa restoranom, uređena je plaža, izgrađen kamp, tereni za male sportove i uređen je parking prostor

Riblji fond jezera Sovinac

Jezero predstavlja izvanrednu lokaciju za rekreativni ribolov, pa je svakodnevno posećeno brojnim ribolovcima.
Riblje vrste koje nastanjuju jezero:
Šaran - Cyprinus carpio
Som - Silurus glanis
Smuđ - Stizostedion lucioperca
Babuška (karaš) - Carassius auratus
Bodorka (žutooka) - Rutilus rutilus
Uklija (beovica) - Alburnus alburnus
Grgeč (bandar) - Perca fluviatilis
Klen - Leuciskus cephalus
Gavčica - Rhodeus sericeus

Lokacija

Sovinac jezero