Krupačko jezero

Krupačko jezero je jedinstvena niska tresava u jugoistočnoj Srbiji, predeo izuzetne lepote i jedinstveni prirodni ekosistem raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta. Pre par godina je pokrenut proces terenskog istraživanja, koji ima za cilj proglašenje ovog predela za specijalni rezervat prirode. Nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, na oko 400 metara nadmorske visine između sela Krupca i Velikog sela nadomak Pirota. Od Pirota je udaljeno nekih 10 kilometara, uzvodno uz Nišavu. Dugačko je oko 1 kilometar, a prosečna širina se kreće od 50 do 60 metara. Dubina varira i kod brane iznosi oko 4 metra, dok je gornji deo plići.

Krupačko jezero ili Krupačko blato se snabdeva vodom sa vrela i nekoliko podvodnih izvora. Nekada je bilo protočno, pa je zamuljivanje bilo sporije. U zadnje vreme naslage mulja su velike, pa je potrebno voditi računa prilikom kretanja pored vode.

Ribolji fond Krupačkog jezera

Krupačko jezero nastanjuje nekoliko interesantnih ribljih vrsta, ali je možda najznačajniji linjak(Tinca tinca), za koga je pre par godina uveden trajni lovostaj , jer je jako ugrožena vrsta u našoj zemlji.U Krupačkom jezeru još uvek postoji solidna populacija ove ribe. Štuke(Esox lucius), koje nastanjuju ovu tresavu imaju jedinstvenu šaru, pa predstavljaju zaista interesantan ulov. Pored pomenutih ribljih vrsta, najveću populaciju ima crvenperka i pijor (Phoxinus phoxinus), ribica čija su staništa uglavnom planinske reke i potoci, pa ovde ima izolovanu populaciju.
Usled velike količine trave i rastinja, štuka se uglavnom lovi na plovak, dok je mušičarenje crvenperke izuzetan doživljaj. Uz već pomenute vrste ima soma, šarana i amura.

Zanimljivost
Ovaj lokalitet naseljava čak 250 vrsta biljaka, od čega se veliki procenat zbog svoje retkosti i ugroženosti nalazi pod zaštitom. Od velikog je značaja stanište barske paprati (Thelypteris palustris), predstavnika vegetacije tresava, a dve značajne vrste su najverovatnije iščezle sa područja Krupačkog Blata, iđirot (Acorus callamus) i vodeni borić (Hippuris vulgaris), koji je opisan u „Crvenoj knjizi flore Srbije 1“, kao krajnje ugrožena vrsta

Lokacija

Krupačko jezero