Grliško jezero

Grliško jezero je veštačko jezero u istočnoj Srbiji, smešteno u dolini između sela Grlišta i sela Leskovac nastalo 1989. godine pregrađivanjem Grliške reke radi snabdevanja Zaječara pijaćom vodom. Površine je oko 100 ha, a dubine do 28 m. Jezero se nalazi oko 20 kilometara udaljeno od Zaječara, Do brane se dolazi kad se ide iz pravca Zaječara za Knjaževac pa se na 10 km od Zaječara skreće za selo Grlište, po kome je jezero i dobilo ime. Kod sela Leskovac u jezero se ulivaju Lenovačka i Gornja reka, koje predstavljaju prirodna mrestilišta za mnoge vrste ribljeg fonda.

Sezona ribolova traje tokom čitave godine. Jezero je prvenstveno namenjeno za snabdevanje grada Zaječara pitkom vodom, pa na njegovim obalama nema izgrađenih objekata koji bi mogli služiti kao podloga razvoju turizma. Jezero je poribljeno, voda je bistra i providna, pa se na njemu okuplja veći broj pecaroša.

Ribolji fond Grliškog jezera

Jezero je puno deverikom koje se u letnjim mesecima lepo lovi iako je prosečna lovna težina dosta mala. Takođe ima šarana, soma, smuđa, karaša, klena, grgeča. Do jezera vodi seoski put, ali tokom letnje sezone ima dosta kampova.Zabranjena je upotreba čamaca. Riblje vrste koje nastanjuju jezero:

Šaran - Cyprinus carpio
Som - Silurus glanis
Smuđ - Stizostedion lucioperca
Deverika - Abramis brama
Babuška (karaš) - Carassius auratus
Bodorka (žutooka) - Rutilus rutilus
Uklija (beovica) - Alburnus alburnus
Grgeč (bandar) - Perca fluviatilis
Klen - Leuciskus cephalus
Cverglan - Ameiurus nebulosus
Sunčica - Lepomis gibbosus
Glavoč - Neogobius fluviatilis
Amur - Ctenopharyngodon idella
Tolstolobik - Arystichthys nobilis

Lokacija

Grliško jezero