Dobrotin jezero

Na 12 km od Leskovca a 59 km od Vranja, nalazi se malo jezero Dobrotin – raj za ribolovce, a posebno plovkaroše. Duž asfaltnog puta, koji vodi skoro do samog jezera, nalaze se table sa jasnim uputstvima kako stići do jezera
Jezero je zapravo stara peskara. Voda je iz Južne Morave cevima sprovedena u veliko udubljenje koje je nastalo izvlačenjem peska. Ubrzo, peskara se ispunila vodom, a potom se nije dugo čekalo na poribljavanje.

Danas je to veoma posećen revir koje se sastoji od jednog većeg i dva manja jezera. Veće jezero je dugo više od 250 m, dok mu je širina od 50 do 100 metara. Dubina varira od dva do šest metara. Dno je na dubljim mestima šljunkovito, dok se u plićem delu razvila vodena vegetacija.

Riblji fond jezera Dobrotin

Šaran i deverika su najzastupljenije riblje vrste. U jezeru ima i dosta soma, štuke, babuške, bodorke, belice. Najveći ulovljeni šaran u prošloj godini težio je 17 kg, a najkrupnija deverika 4,3 kg.
Poslednje poribljavanje šaranom obavljeno je 2005. godine. Najčešće hvatani primerci deverike su od kilogram do kilogram i po, ali se hvataju i pravi trofejI – od tri i četiri kilograma. Pored pomenutih vrsta, za ribolovce je jednako atraktivan i lov štuke, bandara i soma. Takođe ima i dosta babuške, bodorke i belice. Na dva manja jezera plovkaroši dolaze zbog belice, bodorke i sitne babuške, dok varaličari ređe dobijaju štuku, a češće bandara.

Jezero nije privatno vlasništvo, pa važi ograničenje ulova ribe, isto kao i na svim vodama kojim gazduje OOSR „Veternica”.

Lokacija

Dobrotin jezero