Borsko jezero

Borsko jezero se nalazi u Istočnoj Srbiji u podnožju Crnog vrha (1.027metara). Do jezera se može stići iz pravca Žagubice, ili Brestovačke banje, od Bora je udaljeno 16 kilometara. Nastalo je 1959. godine pregrađivanjem Bresovačke reke, podizanjem brane i akumulacijom voda rečice Valja Žoni, Marecove reke i dela sliva Zlotske reke.
Nalazi se na 438 metara nadmorske visine i zahvata površinu od 30 hektara, a dubina vode dostiže do 48 metara Okruženo je listopadnim i četinarskim šumama, prirodnim zelenim proplancima i livadama.
Čiste planinske reke koje se ulivaju u ovo jezero, kao i redovna godišnja poribljavanja doprinose da je bogato ribom. U letnjim mesecima temperatura vode dostigne i 25 stepeni, što je idealno za kupanje. Na obali postoje dva hotela, a u neposrednoj blizini nalaze se i dva vikend naselja, i kamp.
 

Riblji fond Borskog jezera

Borsko jezero je stanište brojnih ribljih vrsta: šarana,deverike, soma,smuđa, bandara,amura, tolstolobika, klena i svih vrsta bele ribe. Nisu retki i kapitalni ulovi pojedinih vrsta i zato je ovo jezero veoma popularno među ribolovcima. Riblje vrste koje nastanjuju jezero:

Šaran - Cyprinus carpio
Som - Silurus glanis
Smuđ - Stizostedion lucioperca
Deverika - Abramis brama
Bodorka (žutooka) - Rutilus rutilus
Uklija (beovica) - Alburnus alburnus
Tolstolobik - Arystichthys nobilis
Grgeč (bandar) - Perca fluviatilis
Klen - Leuciskus cephalus
Sunčica - Lepomis gibbosus
Gavčica - Rhodeus sericeus

Interesantno
U Borskom jezeru je 2005 godine, zabeleženo prisustvo vrlo retkog ,jednostavnog višećelijskog organizma koji ima formu meduze, i dostiže veličinu od oko 2 cm u klobuku. Ove meduze nemaju žarne ćelije i ne predstavljaju nikakvu opasnost za kupače. Postoji vrlo mali broj meduza koje žive u slatkim vodama te ovo svakako predstavlja poseban kuriozitet.

Lokacija

Borsko jezero