Rajićevo jezero

Rajićevo jezero je bogato šaranskom ribom u blizini Požarevca. Od njih je se može izdvojiti šaran ljuskaš od deset i više kilograma tako da stremi ozbiljnom šaranskom reviru. Jezero se nalazi uz Veliku Moravu i iz nje se napaja vodom podzemnim putem. Tako se ubacuje sveža voda što je idealno za revir sa ozbiljnom količinom ribe. Prosečna dubina je oko 6 metara, a maksimalna 8, a dno je peskovito i šljunkovito. Na obalama je uređeno 34 mesta za ribolov a samo jezero je otvoreno od 6 do 20 sati.

Riblji fond Rajićevog jezera

U jezeru ima još i belog tolstolobika, babuške, belog karaša i bele ribe, a planira se i postavljanje gnezda za smuđeve. Posebna vrednost revira su primerci vretenastog šarana ljuskaša i soma.

Lokacija

Rajićevo jezero