Gružansko jezero

Gružansko ili Knićko jezero je veštačko jezero i smešteno je zapadno od sela Knić. To je akumulaciono i koristi se za vodosnabdevanje opštine Kragujevac. Zapremina jezera je 64,5 miliona m³, širina je od 300 do 2.800 m a dužina je oko 10 km, dok je dubina 3 do 30 m i pruža izuzetne uslove za sportski ribolov. Zabranjen je ribolov iz čamca i plovećih objekata. Ribolov šarana je zastupljen u gornjem delu jezera gde je dubina jezera manja i kreće se od 7 do 2 metra dok je donji deo ka brani veoma dubok čak do 30 metara.

Riblji fond Gružanskog jezera

Jezero je izuzetno bogato šaranom, štukom, somom, babuskom, beovicom i bandarom. Ulovljeni primerci soma kreću se i preko 50 kilograma. Najbolje mesto za pecanje šarana je ušće Boračke reke u jezero. Deverike ima dosta ( i po 2 kg težine, mada se jave i one od 4.5 kg ) , kao i babuške pa je pecanje na meč štap pravi izazov. Ima trave pri obali, do nekih 20 metara, tako da je i lov štuke aktuelan.

Lokacija

Gružansko jezero