Ribolovačke dozvole

UDRUŽENJE SPORTSKIH RIBOLOVACA „MORAVICA”

OBAVEŠTAVA SVOJE ČLANOVE I SVE ZAINTERESOVANE DA SE VRŠI PRODAJA RIBOLOVAČKIH DOZVOLA ZA NAREDNU GODINU.

U cenu ribolovačke dozvole ulazi cena ribolovačke dozvole za odgovarajuću kategoriju i članarina USR „Moravica” od 500,00 dinara

KATEGORIJE DOZVOLE ZA 2015 GODINU

CENA DOZVOLE ZA I KATEGORIJU

- članovi od 18 do 65 godina starosti - 6.500,00 din (6.000,00 din. + 500,00 din. članarina)

CENA DOZVOLE ZA II KATEGORIJU

- članovi od 14 do 18 godina starosti, žene i stariji od 65 godina - 3.500,00 din. (3.000,00 din + 500,00 din. članarina)

CENA DOZVOLE ZA III KATEGORIJU
- lica sa telesnim oštećenjima od 80% i više, lica sa posebnim potrebama i za ratne vojne invalide - 100 din.

CENA DOZVOLE ZA IV KATEGORIJU
- Deci do 14 godina nije potrebna dozvola.

USR Moravica za svoje mlade članove izrađuje besplatno članske karte za koje je potrebno:
  • 1 slika
  • ime i prezime
  • adresa
  • JMBG

Za izdavanje ribolovačke dozvole potrebno je poneti ličnu kartu.
Dozvole se mogu kupiti samo u mestu prebivališta.
 

DNEVNE DOZVOLE ZA RIBOLOV

Možete je kupiti na licu mesta kod ribočuvara. Kako cena nije mala, preporučujemo Vam kupovinu godišnje ribolovačke dozvole.

CENA: 2.000,00 din